Informare beneficiari de asistență socială

Anunț important pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional

Pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a efectelor corona-virusului SARS-CoV-2, se acordă de la bugetul de stat, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de […]

Anunț important prelungire ICC, stimulent de inserție, concediu de acomodare pentru domeniile de activitate restricționate de autorități conform H.G. nr. 394/2020

Pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copiilor, stimulent de inserție, sprijin lunar pentru copilul cu dizabilități cu vârsta până la 7 ani, indemnizație pentru creșterea copilului cu dizabilități accentuat și grav, indemnizație lunară de acomodare, care își desfășoară activitatea în domenii în care se mențin restricții, acordarea drepturilor se prelungește până la ridicarea restricțiilor, dar […]

Anunt in atentia solicitantilor de subventii de la bugetul de stat in baza Legii nr.341998 pentru anul 2021

Date cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând […]