Solicitare informații de interes public

Buletin informativ

Lista documente de interes public 2021

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
HG Nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Cerere_tip

Reclamatie_administrativa

Reclamatie_administrativa2

Lista informaţiilor de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


  Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

  Persoana desemnată pentru rezolvarea petitiilor si furnizarea de informatii de interes public, conform Legii 544/2001:

  D-na Dragan Sofica – consilier juridic

  E-mail: dragan.sofica@mmanpis.ro