Legislatie

HGR 522 MODIFICATA DE HGR 474 DIN aprilie 2022

Pagina Ministerului Muncii Si Solideratatii Sociale

Biroul Virtual

INSTRUCTIUNEA NR. 3 PRIVIND MODEL CONTRACT DE ANTREPRIZA PENTRU SERVICII INTELECTUALE

INSTRUCTIUNEA NR. 4 SELECTIE EVALUATORI SI SPECIALISTI

INSTRUCTIUNEA NR. 5 PRIVIND AUTORIZARE MENTOR

INSTRUCTIUNEA NR. 6 CU PRIVIRE LA PREDAREA CERTIFICATELOR CATRE FURNIZORI

INSTRUCTIUNEA NR. 7 PRIVIND NOMINALIZAREA SPECIALISTILOR EXAMEN PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE ETC

INSTRUCTIUNEA NR. 8 PRIVIND ETAPELE DE ORGENIZARE PROGRAME IN ALT JUDET

INSTRUCTIUNEA NR. 10 PRIVIND CONTRACTUL DE FORMARE PROFESIONALA

INSTRUCTIUNEA NR. 11 ORGANIZARE ACTIVITATE MONITORIZARE FURNIZORI AUTORIZATI

INSTRUCTIUNEA NR. 12 PRIVIND ORGANIZAREACTIVITATII DE AUTORIZARE IN PERIOADA STARII DE URGENTA

INSTRUCTIUNEA NR. 13 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE AUTORIZARE IN PERIOADA STARII DE ALERTA

INSTRUCTIUNEA NR. 14 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE AUTORIZARE IN PERIOADA STARII DE ALERTA

INSTRUCTIUNEA NR. 15 PRIVIND SITUATII EXCEPTIONALE DE IMPOSIBILITATE A SEMNARII CERTIFICATELOR DE CATRE PRESEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE

INSTRUCTIUNEA NR. 16 DE COMPLETARE A INSTRUCTIUNII NR. 4 SI 11

 

ORDIN Nr.1149 DIN 16.07.2020 PROCEDURA AUTORIZARE FURNIZORI IN SISTEM ON-LINE ORDIN nr_ 4_309_IG din 1 iulie 2020 (1)

  1. a)  temeiul legal, respectiv: ART. 39 din OG nr. 129/2000, cu modificările  și completările ulterioare:  ”(1) În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii. (2) Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.”
  2. b)  HG  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare ( a se vedea HG  Nr. 1071/2021 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată – ART. 1 ”Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.”

Cont taxa de autorizare

ANEXELE NR. 1-6 PENTRU DOSARUL DE AUTORIZARE

MO 594 Ordin lista specializari

Anexa 1 Instructiunea 9 din 18 iunie 2018 contract de antrepriza pentru furnizori modificat

Completari instructiunea 8

HGR nr 937din 2018 stabilire salariu min brut

Anexa 1 – Contract de antreoriza pentru servicii intelectuale

HOTARAREA Nr. 522 din 8 mai 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanta Guvernului nr 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

HOTARAREA Nr. 1256 din 21 decembrie 2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara

LEGEA Nr. 279 din 5 octombrie 2005  Republicata privind ucenicia la locul de munca

ORDINUL Nr. 59/3175 din 4 februarie 2004 privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale

ORDINUL Nr. 134/2016 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregatirii si experientei profesionale in scopul recunoasterii experientei profesionale dobandite pe teritoriul Romaniei de persoanele care doresc sa exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederatiei Elvetiene activitatile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale

ORDINUL Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor

ORDINUL Nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor

ORDIN Nr. 695/2016 din 4 aprilie 2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoasterii automate a experientei profesionale, pentru persoanele care doresc sa exercite in Romania activitatile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale

ORDIN Nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale

ORDONANTA Nr. 129/2000 din 31 august 2000  Republicata privind formarea profesionala a adultilor

ORDINUL Nr. 166/2017 din 8 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleantilor acestora, a evaluatorilor de furnizori si programe de formare profesionala si a specialistilor pe domenii ocupationale din afara furnizorului de formare profesionala desemnati in comisiile de examinare