Date de contact

COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR A JUDEȚULUI IALOMITA

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a județului Ialomița este constituită în baza Deciziei nr. 759/07.04.2021, modificată și completată de Decizia nr. 1395/30.06.2021 emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și este formată din:

 1. 1. Vlădăreanu Silviu Costel, președinte din partea A.J.P.I.S. Ialomița, tel. 0343/130166, 0243/230331, 0243/233551; fax 0243/234713; e-mail: vladareanu.silviu@mmanpis.ro;

 2. 2. Prelucă Carmelușca Rica, membru titular din partea Inspectoratului școlar Ialomița, tel. 0243/231825, fax 0243/236636; e-mail: preluca.c@gmail.com;

 3. 3. Neagu – Tudora Elena, membru titular din partea U.J.S.L. Ialomița, tel. /fax 0243/230353;

 4. 4. Șerbănescu Virgil Marian, membru titular din partea U.G.I.R. Filiala Ialomița; tel./ fax 0243/221129; e-mail: virgilius92@gmail.com;

 5. 5. Mocănescu Georgian, membru titular din partea A.J.O.F.M. Ialomița, tel. 0243/231809; fax 0243/231785; e-mail : ajofm@il.anofm.ro;

Supleanți:

 1. 1. Stăncescu Violeta, din partea A.J.P.I.S. Ialomița, tel. 0243/230331, 0243/233551; fax 0243/234713; e-mail: stancescu.violeta@mmanpis.ro;

 2. 2.State Nora Florența, din partea Inspectoratului școlar Ialomița, tel. 0243/231825, fax 0243/236636, e-mail florentanora@yahoo.com;

 3. 3. Constantinescu Octavian, din partea U.J.S.L. Ialomița, mobil 0741549927; e-mail: Constantinescu.octavian@licped.ro;

 4. 4. Vișoiu Mihaela, din partea U.G.I.R. Filiala Ialomița, mobil 0722456975;e-mail: mihaela.visoiu@gmail.com:

 5. 5. Dobriș Adriana Rodica, din partea A.J.O.F.M. Ialomița, tel. 0243/231809; fax 0243/231785; e-mail : ajofm@il.anofm.ro;

Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de:

 1. 1. Frântu Elena, din partea A.J.P.I.S. Ialomița, tel. 0343/130173, 0243/230331, 0243/233551; fax 0243/234713; e-mail: frantu.elena@mmanpis.ro;

 2. 2. Pătrașcu Ionela Roxana, din partea A.J.P.I.S. Ialomița, tel. 0343/130162, 0243/230331, 0243/233551; fax 0243/234713; e-mail: patrascu.ionela@mmanpis.ro

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a județului Ialomița și Secretariatul tehnic își desfășoară activitatea la sediul A.J.P.I.S. Ialomița, din strada Lacului, nr. 10, etaj II, județul Ialomița.

Datele de contact ale Comisiei de Autorizare si secretariatului tehnic:

Str.Lacului, nr.10,Oraş Slobozia,Judeţ Ialomita

Tel.: 0243/230331; 233551; 232028; Fax: 0243/234713

e-mail: ajpis.ialomita@mmanpis.ro

web: www.ajpsil.ro

COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR A JUDEȚULUI IALOMITA

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a județului Ialomița este constituită în baza Deciziei nr. 337 din 13.02.2017 emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și este formată din:

 1. Vlădăreanu Silviu Costel, președinte din partea A.J.P.I.S. Ialomița, tel. 0243/230331, 0243/233551; fax 0243/234713; e-mail: vladareanu.silviu@mmanpis.ro;

 2. Radu Elena, membru titular din partea Inspectoratului școlar Ialomița, tel. 0243/231825, fax 0243/236636; e-mail: ralena2004@yahoo.com;

 3. Neagu – Tudora Elena, membru titular din partea U.J.S.L. Ialomița, tel. /fax 0243/230353;

 4. Șerbănescu Virgil Marian, membru titular din partea U.G.I.R. Filiala Ialomița; tel./ fax 0243/221129; e-mail: virgilius92@gmail.com;

 5. Mocănescu Georgian, membru titular din partea A.J.O.F.M. Ialomița, tel. 0243/231809; fax 0243/231785; e-mail : ajofm@il.anofm.ro;

Supleanți:

 1. Dumitrescu – Tudor Daniela, din partea A.J.P.I.S. Ialomița, tel. 0243/230331, 0243/233551; fax 0243/234713; e-mail: dumitrescu.daniela@mmanpis.ro;

 2. Dumitru Elena, din partea Inspectoratului școlar Ialomița, tel. 0243/231825, fax 0243/236636;

 3. Constantinescu Octavian, din partea U.J.S.L. Ialomița, mobil 0741549927; e-mail: Constantinescu.octavian@licped.ro;

 4. Vișoiu Mihaela, din partea U.G.I.R. Filiala Ialomița, mobil 0722456975;e-mail: mihaela.visoiu@gmail.com:

 5. Dobriș Adriana Rodica, din partea A.J.O.F.M. Ialomița, tel. 0243/231809; fax 0243/231785; e-mail : ajofm@il.anofm.ro;

Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de:

 1. Frântu Elena, din partea A.J.P.I.S. Ialomița, tel. 0243/230331, 0243/233551; fax 0243/234713; e-mail: frantu.elena@mmanpis.ro;

 2. David Aglaia, din partea A.J.P.I.S. Ialomița, tel. 0243/230331, 0243/233551; fax 0243/234713; e-mail: david.aglaia@mmanpis.ro

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a județului Ialomița și Secretariatul tehnic își desfășoară activitatea la sediul A.J.P.I.S. Ialomița, din strada Lacului, nr. 10, etaj II, județul Ialomița.

Datele de contact ale Comisiei de Autorizare si secretariatului tehnic:

Str.Lacului, nr.10,Oraş Slobozia,Judeţ Ialomita

Tel.: 0243/230331; 233551; 232028; Fax: 0243/234713

e-mail: ajpis.ialomita@mmanpis.ro

web: www.ajpsil.ro