Acte constitutive

OUG 113 din 2011 – privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala

HG 151 din 2012 – privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, cu modificarile si completarile ulterioare