Contact

Date de contact


Adresă: Str. Lacului nr. 10, et. 2, cod poștal 920024, mun. Slobozia
Tel: 0243-234.713; 230.331; 233.551
Fax: 0243-234.713

Telefon callcenter:  0219309

E-mail: ajpis.ialomita@mmanpis.ro

Prin alegerea modalităţii de transmitere electronică a copiei după cartea de identitate, solicitantul serviciului public îşi asumă riscurile legate de comunicarea electronică, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, întârzierea în primirea datelor și alte evenimente similare, care țin de circulația datelor prin internet.  Autoritatea publică nu răspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operaţional. În cazul în care nu primiți mesaj de confirmare în maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, vă recomandăm să vă adresați telefonic la nr. 0243/232028, 0243/233551, 0243/230331.”

 

Director executiv: Vladareanu Silviu Costel

Functionarii responsabili cu difuzarea informatiilor de interes public:
Purtator de cuvant: Dragan Sofica, consilier juridic in cadrul AJPIS Ialomita

Programul de functionare: Luni – Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00

Programul relatii cu publicul: Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 8:30 – 16:30, Marti: 8:30 – 18:30

Programul de audiente:
Director executiv: Vladareanu Silviu Costel – Marti: 10:00 – 12:00, Joi: 14:00 – 16:00
Sef serviciu: Stancescu Violeta – Luni: 10:00-12:00, Miercuri: 12:00-14:00

 

Alte date de contact

Model cerere modificari beneficii sociale si declaratie

PETIȚII

Definiţia petiţiei:

Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile pot fi depuse direct la sediul AJPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail.

petitii_il@mmanpis.ro

ANUNŢ

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

 

Formular de contact


    Formular depunere petiție


       

      Localizare