Anunt privind inregistrarea si evaluarea solicitarilor de finantare pentru centrele de zi si rezidentiale finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

Anunt privind inregistrarea si evaluarea solicitarilor de finantare pentru centrele de zi si rezidentiale finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale